Бланк табель обліку використання робочого часу 2013

Виняток — внутрішні сумісники. Їх у Табелі зазначають двічі: для відображення часу основної роботи та часу роботи за сумісництвом (як в одному структурному підрозділі, так і в різних). Фізична особа виконує роботи або надає послуги за цивільно-правовим договором? Згідно зі статтею 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. При складанні графіка змінності слід враховувати, що відповідно до статті 62 КЗпП надурочні роботи, як правило, не допускаються.

Отже, пропонуємо вашій увазі аналіз законодавчих норм та практичні питання залучення службовців до чергувань  № 3, березень 2013 У номері за грудень 2012 р. ми розглянули загальні законодавчі норми та методичні положення про застосування підсумованого обліку робочого часу. Він ведеться окремо за категоріями працюючих (керівники, спеціалісти, службовці, робітники), а у межах категорій — у порядку табельних номерів або в алфавітному порядку. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, тобто відпустка соціального характеру, передбачена ст. 19 Закону № 504, надається не за відпрацьований період, а саме за календарний рік. При відрядній системі оплати праці за роботу в понаднормовий час виплачується доплата в розмірі 100% тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані понаднормові години. При цьому тривалість скороченого робочого тижня диференціюється залежно від типу медичного закладу, категорії медичних працівників, наявності шкідливих умов. Приклад заповнення Табеля див. на рис. 6 (с. 24). Рис. 6. Фрагмент заповнення Табеля на педагогічного працівника з педнавантаженням 18 годин на тиждень та заняттями 4 дні на тиждень (згідно з розкладом занять) ВИПРАВЛЕННЯ В ТАБЕЛІ Загалом виправлення, підчистки в Табелі не допускаються.
Розрізняють нормальну і скорочену тривалість робочого часу, а також неповний робочий час. Кожного працівника включають до Табеля, як правило, один раз. При прийнятті або звільненні з виробничих підрозділів протягом року працівників, які працюють у режимі річного підсумованого обліку робочого часу, нормативним обліковим періодом та нормативним часом є час за фактичний період роботи, виходячи з місячної норми робочого часу.

Похожие записи: