Бланк звіту про проведення закупівель №485

бланк звіту про проведення закупівель №485
Отже на сьогодні в Україні є 4875 хворих на мультирезистентний туберкульоз, яких потрібно лікувати протитуберкульозними препаратами ІІ ряду. В табл. наведені протитуберкульозні препарати, які закуплені в 2009 році. Проте, було закуплено тільки частина обладнання, що унеможливлює створення єдиної лабораторної мережі з діагностики туберкульозу в кожній області. Проведено аналіз відповідності європейським вимогам медичних стандартів, клінічних протоколів.


Відповідно до протоколу засідання спільної робочої комісії повноважних представників Сторін роботодавців та профспілок від 11.12.09 року даний пункт визнано виконаним. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ встановлюються КМУ виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду 545 гривень на місяць. Прихований дефіцит кадрів становить понад 3 тис. лікарів, а з урахуванням вікового цензу — понад 4 тис. Нестача протитуберкульозних препаратів ІІ ряду для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз призводить до застосування неповноцінних за кількістю та тривалістю призначення схем лікування, що є причиною невдачі лікування та даремно витрачених державних коштів. Робота над розробкою клінічних протоколів та медичних стандартів лікування хворих триває і знаходиться під постійним контролем Міністерства. Культивування мікобактерій туберкульозу на твердому поживному середовищі Левенштейна-Йенсена є золотим стандартом лабораторної діагностики туберкульозу.

Принцип цього методу полягає в реєстрації росту мікобактерій туберкульозу по споживанню кисню, коли колонії мікобактерій туберкульозу ще не видимі для ока людини. Фактично Законом про державний бюджет України на 2009 рік на виконання заходів Програми протидії захворюванню на туберкульоз затверджено фінансування у обсязі 140 780,80 тис. грн. Проведено аналіз відповідності медичних стандартів, клінічних протоколів європейським вимогам.

Похожие записи: