Травми невиробничого характеру додаток 7 бланк

травми невиробничого характеру додаток 7 бланк
При таких умовах ЛН не підлягає оплаті за рахунок коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, однак оплачуватийого за рахунок коштів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності підстав також немає. Вiдповiдно до частини першої статтi 51 КЗпП України скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється: 1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв, якi працюють в перiод канiкул) — 24 години на тиждень. Типова форма № М-15а Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури. Комісія повинна постійно проводити на підприємстві роз’яснювальну роботу та надавати консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду. Відповідно період тимчасової непрацездатності, пов’язаної із захворюванням або травмами, які сталися внаслідок нещасного випадку на виробництві, оплачується за рахунок коштів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.


Форма N ОЗСГ-3 Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. Форма N ВЗСГ-3 Акт витрати насіння і садивного матеріалу. Окрім цього, слід зазначити, що пунктом 8.3 Інструкції № 455 передбачено, що лікарі несуть відповідальність згідно із законодавством України за порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Типова форма N ОЗ-4 (бюджет) Акт на списання автотранспортних засобів. Форма № инв-8 Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах і інших виробах. Типова форма N П-9 Акт списання бланків довіреностей. Форма N ПБАСГ-9 Картка обліку руху дорослої птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-16 Картка обліку руху молодняку птиці (для спеціалізованих господарств). Форма N ПБАСГ-17 Журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку великої рогатої худоби. Згідно із положеннями статті 30 Закону матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначається та надається за основним місцем роботи.

Похожие записи: