Реєстраційний журнал бланк

реєстраційний журнал бланк
Картки можна групувати за будь-яким принципом: за авторами, кореспондентами, темою порушених питань, видами документів, реєстраційними номерами, датами, строками виконання, виконавцями. У журналі ж запис ведеться виключно у хронологічній послідовності, в порядку надходження документів. Виключається повторна реєстрація з метою створення облікового, контрольного, довідкового апарату до документів. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним. Сертифікати можуть випускатися процентними, купонними або безкупонними, номінованими як у національній валюті, так і в іноземній валюті. Даний сайт призначений для спрощення користування Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 та являє собою його автоматизовану копію. Банк перевіряє справжність ощадного (депозитного) сертифіката і його відповідність записам на корінці або в реєстраційному журналі.


Якщо під час заповнення бланка сертифіката допущено помилки, то він уважається зіпсованим і підлягає знищенню. При розміщенні сертифікатів банки зобов’язані залучати лише ту валюту, у якій номіновані ощадні (депозитні) сертифікати. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Кількість примірників карток визначається установою і залежить від централізації організації діловодства, кількості виконавців документа та довідкових картотек тощо.

Крім того, вдосконалено порядок обліку фізичних осіб в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. Погашення ощадних (депозитних) сертифікатів, які номіновані в національній валюті, та виплата процентів за ними здійснюються банками лише в національній валюті. Ощадні (депозитні) сертифікати випускаються банком одноразово або серіями. Наявні в картотеці талони та відомості не вилучаються, а до них вноситься відмітка про надходження талона або відомостей, які надіслано на переоформлення. Бланк ощадного (депозитного) сертифіката заповнюється банком за допомогою відповідних технічних засобів або від руки – чорнилом чи кульковою ручкою.

Похожие записи: