Бланк типовий штатний розпис на 2013 р

бланк типовий штатний розпис на 2013 р
Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Випадки встановлення неповного робочого часу Неповний робочий час може встановлюватися як під час прийняття на роботу, так і згодом. Відповідаймо на ці та інші запитання.45 Журнал реєстрації посадових інструкцій Унормованої форми для Журналу реєстрації посадових (робочих) інструкцій немає. Якщо документ адресовано керівникові юридичної особи або його заступникові, найменування юридичної особи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку. Оскільки штатно-посадова книга є по-суті документом оперативного реагування, відомості до неї (окрім назв структурних підрозділів і посад) записують олівцем. Для зручності акумулюємо інформацію про основні категорії осіб, яким установлюється випробувальний строк, його терміни за окремими законами, а також правові підстави для встановлення, у таблиці.


Розділи нумеруються арабськими цифрами і будуються за такою схемою: СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – ВИРІШИЛИ (УХВАЛИЛИ, ПОСТАНОВИЛИ). Зазначені слова друкуються великими літерами без відступу від межі лівого поля. Працівник може бути звільнений із роботи як такий, що не витримав випробувального строку до його закінчення, якщо для цього є належне обґрунтування. Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного органу управління освітою. 2.5.16. Накази з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу) оформлюються у друкованому вигляді. Після підписання керівником, реєструються у книгах реєстрації наказів.

Iніціатором неповного робочого часу може бути будь-яка зі сторін трудового договору — як найманий працівник, так і роботодавець. Одного рішення роботодавця про звільнення працівника як такого, що не пройшов випробування, недостатньо. Після звільнення працівника з роботи чи переведення його на іншу посаду відомості про нього витирають (згодом записують на цьому місці відомості про нового працівника). Якщо посада вакантна, відповідні графи навпроти неї мають залишатися чистими. Утверждается приказом (распоряжением), подписанным руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. Реквізити поштової адреси загальноосвітнього навчального закладу зазначаються в такій послідовності — назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс. Неповний та скорочений робочий час Скорочений робочий час та неповний робочий час — два види робочого часу, за яких, на відміну від нормальної тривалості (норми) робочого часу, законодавство передбачає право або обов’язок установлення працівникам меншої тривалості робочого часу.

Похожие записи: