Бланк посвідчення на відрядження

Обов’язку складання кошторису витрат при відрядженнях у межах України визначено не було. Таким чином, з метою недопущення помилок, направляючи співробітника у відрядження, слід подбати про його правильне оформлення, отримання звіту та наявність документів, що підтверджують зв’язок відрядження з господарською діяльністю. Підставою для оформлення відрядження є подання наукового керівника на ім’я проректора з наукової роботи Н.І. Чухрай з обгрунтуванням доцільності цього відрядження та з яких коштів буде оплачено відрядження.

Зверніть увагу, що на відміну від Інструкції № 59, у ст. 121 КЗпП врегульовано гарантії і компенсації співробітникам під час службових відряджень незалежно від бюджетної приналежності підприємства. При цьому загальний строк відрядження не може перевищувати 60 календарних днів. Ждун дождался подарков. А Вы? Получите два семинара и вино до 17 мая! Так, оскільки мінімальна заробітна плата на 1 січня 2013 року становила 1 147 грн, (ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 6 грудня 2012 р. № 5515-VI), то граничний розмір добових витрат у межах України складає: 1 147 х 0,2 = 229,40 грн. Крім того, Інструкція № 59 вимагала, щоб відмітки про прибуття та вибуття завірялися печаткою (круглої або трикутної форми), що містить ідентифікаційний код установи.
Таким чином, касовий чек на товари (послуги), надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків (який додається до звіту про використання коштів), є підтвердним документом щодо понесених витрат у відрядженні та підставою для їх відшкодування. Аванс видається до початку поїздки, але не раніше дати видання наказу про відрядження. Направлення працівника у відрядження здійснюється роботодавцем і оформляється наказом (розпорядженням) (див. Пунктом 15 Інструкції № 59 встановлено, що підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи відповідно до вищезазначеного Закону. Нагадаємо, що кошти, зараховані на особистий картрахунок працівника, вважаються виданими йому під звіт.

Похожие записи: