Акт прийому передачі основних засобів бланк

акт прийому передачі основних засобів бланк
Короткая индивидуальная характеристика животных ограничивается указанием данных о их возрасте, масти, кличке, основных приметах, тавро, породы, указанных в зоотехнической документации. Згідно з пп. 145.1.4 ПКУ строк корисного використання об’єкта ОЗ повинен переглядатися внаслідок зміни очікуваних економічних вигід від його використання. Записи в цих картках проводяться окремо на кожний предмет, із зазначенням його інвентарного номера та суми вартості. Приклад 7. Підприємство «А» продає невиробничий об’єкт — телевізор.


Розглянемо використання лімітно-забірних карток на прикладі 2. Приклад 2 Розчинно-бетонний вузол виробляє бетон для потреб сторонніх організацій та населення. Опись делается во время очередного пересмотра книжных фондов и выявления застарелых изданий. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, що залишився в результаті списання. Тому до заповнення цих граф варто підійти творчо, адаптувавши них до вимог сьогодення. Приклад 4. Підприємство «А» у І кварталі отримало безоплатно верстат.

При реалізації ОЗ вартість продажу кожного окремого об’єкта порівнюється з його балансовою вартістю. Слід звернути увагу, який саме об’єкт ОЗ вноситься до статутного фонду. Облік ремонтів та поліпшень орендованого ОЗ є ідентичним до обліку власних ОЗ. Є лише один виняток: орендар обліковує в себе тільки суму ремонту, поліпшення, проте не сам об’єкт оренди (абз. 2 п. 146.19 ПКУ). 10-відсотковий ліміт обчислюється виходячи із сум БВ власних ОЗ на початок року.

Похожие записи: