Платіжне вимога доручення бланк

платіжне вимога доручення бланк
Підприємство-платник при оформленні гарантованого доручення вказує підприємство зв’язку, через рахунок якого здійснюватиметься переказування, і додає до нього список одержувачів переказів із зазначенням мети одержання коштів. Платник до настання дати валютування може відкликати кошти, які до зарахування на рахунок одержувача обліковуються у банку, що обслуговує одержувача. Перший примірник реєстру оформляється двома підписами осіб, які мають право підпису розрахункових документів, і відбитком печатки. Якщо платник та одержувач коштів є учасниками системи електронних міжбанківських розрахунків, то платіжні документи між їхніми банками пересилаються каналами електронної пошти; якщо ж вони не є учасниками цієї системи, то платіжні документи між їхніми банками доставляються кур’єрською поштою. Підприємство зв’язку передає гарантоване доручення своєму банку, який зараховує суму доручення на його рахунок.


Причому з кожним індосаментом підвищується гарантія оплати векселя, бо якщо попередній індосант (юридична особа, яка вчинила індосамент) виявився неспроможним боржником, вимога оплати буде пред’являтися кожному наступному. Лімітовані й нелімітовані чекові книжки Розрізняють чекові книжки двох видів: лімітовані й нелімітовані. При обчисленні строку платежу в розрахунок беруться робочі дні. Звичайно вона застосовується в розрахунках за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги. Види рахунків, які підприємства можуть відкривати в банку залежать від правового статусу і характеру діяльності цього підприємства. Це можуть бути поточні, бюджетні, депозитні (вкладні), позичкові та деякі інші рахунки.Поточний рахунок — це основний рахунок суб’єкта господарської діяльності. Банки приймають до виконання платіжні доручення протягом десяти днів з дати їх заповнення і тільки на суму, платіжними яка є на поточному рахунку юридичної особи, або за дорученнями рахунок отриманого платником кредиту.

Книжки з чеками (чекові книжки) підприємства одержують в обслуговуючому банку.Сума, на яку банк видає підприємству чекову книжку (ліміт чекової книжки), депонується на окремому рахунку в банку чекодавця, чим забезпечується гарантована оплата чеків. Інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платників у безспірному порядку. Банківська гарантія платежу за векселем має назву аваль, вона передбачає відповідальність банку аваліста перед векселедержателем за сплату боргу у встановлений строк, сприяє розвитку вексельного обігу.Векселі по суті являють собою кредитні гроші. Форма виписки містить усі реквізити платіжного документа і надається клієнту через системи дистанційного обслуговування по запросу клієнта.

Похожие записи: