Как заполнить отчет ф4-фсс 2013 року новый бланк

как заполнить отчет ф4-фсс 2013 року новый бланк
Форма N ДБАСГ-3 Акт на оприбуткування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю. Типова форма N П-11 Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них. Форма № инв-8 Інвентаризаційний опис дорогоцінних металів, що містяться в напівфабрикатах, вузлах і деталях обладнання, приладах і інших виробах.


Форма № 4 Реєстраційна картка на створення відокремленого підрозділу юридичної особи. Форма № Інв.- 8 с.г. Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва та незакінченого будівництва. Форма № ВЗСГ-2 Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей. Типова форма N П-10 Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них. Группировка включает учреждения, которые являются частью местных или центральных органов власти и которые осуществляют управление определенным сообществом в определенном аспекте. Форма N ПБАСГ-8 Нагромаджувальний акт на оприбуткування приплоду звірів.

Загальна сума допомоги і дні відображаються в колонках 3 і 4. Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 05.04.2010 по 23.04.2010 включно. Форма № инв-19 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання. Примечание: поскольку ОКПД является статистическим классификатором и специально не адаптирован к имеющейся специфике в контрактной системе, могут иметь место случаи, когда затруднен выбор кода, не имеющего дальнейшей детализации.

Похожие записи: