Бланк документа і вимоги до нього.

бланк документа і вимоги до нього.
Заголовок відповідає на питання «про що?», «кого?», «чого?». Наприклад, наказ (про що?) про створення установи; посадова інструкція (кого?) секретаря-референта; протокол (чого?) за­сідання правління. Послуговуючись загальним бланком організації, установи, розробляють бланки структурних підрозділів або бланки посадової особи, якщо ця особа мас право підпису документа. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час!


Приклад: Додатки: 1. Довідка про виконання плану ремонтних робіт за I квартал 2000 р. на 5 арк. в 1 прим. 2. Графік ремонтних робіт на II квартал 2000 р. на 2 арк. в 1 прим. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один ря­док у послідовності: число, місяць, рік. Наявність додатків, повну назву яких наводять у тексті, фіксують за такою формою: Додаток: на 5 арк. у 2 прим. Необхідність затвердження документів, як правило, регламентується нормативно-правовими актами. Емблему не відтворюють на бланку, де вже розміщено зображення Державного герба України. На бланках недержавних установ емблему або товарний знак (знак обслуговування) дозволяється розташовувати на верхньому березі бланка, де на бланках державних установ розміщують зображення Державного герба.

Виготовляючи бланки документів, як емблему організації (реквізит 3) використовують товарний знак (знак обслуговування), зареєстрований у встановленому порядку. Будьте уважні — багаторазове натискання на одне те саме посилання блокує доступ на деякий час! Залежно від характеру діяльності установи за рішенням її керівника бланки можуть виготовлятися за допомогою комп’ютерної техніки. 2.5. Види бланків, що використовуються в установі, та порядок їх обліку визначаються інструкцією установи. Текст оформлюють у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм. Документи складаються державною мовою, крім випадків, передбачених законодавством про мови в Україні.

Похожие записи: