Журнал 1,відомості дебетових оборотів бланк

журнал 1,відомості дебетових оборотів бланк
Сума будь-якої операції записується у двох відомостях одночасно: у першій — по дебету рахунка з наведенням шифру рахунка, який кредитується (у графі «Кореспондуючий рахунок»), а у другій — по кредиту рахунка з аналогічним записом шифру рахунка, що дебетується. Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку. Обычно за хранение средств на этом счёте проценты не начисляются, или начисляются сугубо символически.


Видача готівки під звіт відбувається з кас підприємств за умови повного звіту конкретної підзвітної особи по раніше виданим під звіт сумам. Пізніше для ведення аналітичного обліку почали застосовувати картки. Хозяйственные операции на основании первичных документов (актов, накладных, отчетов и т.п.) отражаются в двух ведомостях: в одной — по дебету счета с указанием номера кредитуемого счета, в другой — по кредиту корреспондирующего счета с аналогичной записью номера дебетуемого счета. Місячні обороти журналів-ордерів переносять у Головну книгу, про що роблять відповідні позначки. Цим досягається взаємна перевірка достовірності записів на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Наявність в одному реєстрі систематичних і хронологічних записів звільняє від необхідного складання оборотної відомості за синтетичними рахунками.

Аналітичний облік касових операцій, як і при інших формах обліку, здійснюється у Касовій книзі. Для кожної іноземної валюти, в якій здійснювалися операції, ведеться Журнал 1 і відомості до нього, які позначаються назвою валюти, в якій вони заповнюються. Счета, в которых нет конечных сальдо, в балансе отсутствуют. Визначити, чи вся отримана в банку готівка оприбуткована можна, звірив запис у касовій книзі і звітах касира з виписками банку і чековими книжками. Ошибки, которые не выявляет оборотная ведомость при записях хозяйственной операции на счетах: правильная корреспонденция счетов с одинаково неверной суммой; неверная корреспонденция счетов с одинаково правильной суммой; не указана корреспонденция счетов по хозяйственной операции. Обороти за кредитом відповідного синтетичного рахунка відображують одним підсумковим записом із кожного журналу-ордера, а за дебетом — із декількох журналів-ордерів за кореспондуючими рахунками з виведенням після цього кінцевого підсумку.

Похожие записи: