Розрахункова платіжна відомість №п-49 бланк


Складений i пiдписаний вiдповiдальною за ведення табеля особою та погоджений керiвником органiзацiї табель подається до бухгалтерiї. Разом із цим, можна застосовувати відрядно-прогресивна систему, за якої тарифні розцінки збільшують залежно від зростання обсягу виконаної роботи чи виробленої продукції. Листок обов’язково повинен бути оформлений підписами і печаткою лікарні.


Далі встановлюється правильність вказаної в облікових реєстрах кореспонденції рахунків та суми нарахованої заробітної плати, а також та утримань з неї в обліковому періоді. Бланк відомості, який ви можете скачати на цій сторінці не затверджений жодним нормативно правовим актом. У нього можна додавати стовпці або видаляти їх, таким чином змінюючи форму відомості під свої потреби. Більшість авторів завдання контролю операцій з розрахунками з оплати праці вбачають у правильності нарахування заробітної плати та проведення всіх утримань і відрахувань до фондів соціального страхування та податків.

Методом арифметичного контролю встановлюються помилки в підрахунках у первинних документах або у розрахункових відомостях. Потрібно звернути увагу на правильність заповнення цих документів, відповідність їх заповнення чинному законодавству та нормативним документам. Заробітна плата як переважна частина всіх доходів населення відіграє центральну роль у реалізації ринкових відносин і тим самим виступає найважливішим елементом відтворення суспільного продукту, одним із головних чинників підвищення ефективності економіки.

Похожие записи: